ภาษาไทย

ถ้ามีธุระ จับหูโทรศัพท์ของโทรศัพท์ในป้อมตำรวจ กรุณา
โทรไปที่เบอร์ 「110」

โทรติดแล้ว กรุณาบอกข้อมูจต่อไป
 ○ ชื้อนามสกุลของคุณ
 ○ ประเทศของคุณ
 ○ ภาษาที่คุณใช้(6 ภาษาไทย)
 ○ ธุระ(บอกเบอร์ข้างล่างก็ได้)
  1 ได้รับความเสียหายของคดี
  2 ประสบอุบัติเหตุจราจร
  3 บอกทาง
  4 ทำของตกหาย
  5 หากันไม่เจอครอบครัวและเพื่อนเป็นต้น
  6 และอื่นๆ
       
ขอให้ทราบว่าในกรณีที่ไม่อยู่ล่ามภาษาไทยที่นี่
ล่ามภาษาอังกฤษจะใช้ภาษาอังกฤษและพูดกับคุณ
กรุณาอย่าวางหูโทรศัพท์และใจเย็นๆ รอดังที่เป็นอยู่

ไปหน้าเลือกภาษา